AKM #MissionPossible

Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) to organizacja naukowa studentów działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ma ono niezwykle bogatą tradycję, powstało bowiem już w roku 1927 r. jako Akademickie Koło Misyjne. Było to pierwsze akademickie koło misyjne w Polsce. 
W 1938 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy Kół. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym, który odbył się jeszcze w grudniu 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 
Pierwszymi członkami AKM były wybitne i zasłużone osoby dla poznańskiej i polskiej historii. Wśród nich można wymienić m. in. prof. Gerarda Labudę i wybitną poznańską misjonarkę z Ugandy – dr Wandę Błeńską. 
Działalność Koła, przerwana na skutek wojny, została reaktywowana w 2002 r. dzięki inicjatywie Joanny Muszyńskiej oraz zaangażowaniu Anny Świątek, Iwony Markuszewskiej i Joanny Krawiec – ówczesnych studentek teologii. Początkowym wsparciem był dla nich ks. dr Ambroży Andrzejak oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. 
Pierwszym opiekunem naukowym Koła został o. Wojciech Kluj OMI. Po nim obowiązki te pełnił ks. Waldemar Babicz, a od 2006 r. opiekunem jest ks. dr Szymon Stułkowski. Obecnie Koło zrzesza wielu studentów z różnych kierunków i uczelni poznańskich. Prezesem AKMu jest mgr Luiza Nadstazik.

Celem Koła jest: 

  • animacja misyjna, 
  • popularyzacja wiedzy misjologicznej, 
  • organizowanie seminariów i zjazdów naukowych na temat misji, 
  • modlitewne i materialne wsparcie misjonarek i misjonarzy rozsianych na całym świecie. 

Co robimy? 

Modlitwa 
Modlitwa to fundament każdego ludzkiego działania, dlatego w centrum comiesięcznych spotkań AKM znajduje się msza św.. Poza tym w Kole istnieje dziewięć róż Żywego Różańca Misyjnego (czyli 180 osób). 
Formacja 
Na naszych spotkaniach gościmy misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami pracy misyjnej oraz opowiadają o warunkach życia panujących w krajach, gdzie pracują. To wszystko pozwala poznać specyfikę zupełnie nieznanych nam regionów świata. Takie relacje z pierwszej ręki bywają o wiele bardziej wymowne niż najciekawsze opisy odszukane w książkach czy albumach. Formacja to także studiowanie dokumentów Kościoła dotyczących misji. Na naszych spotkaniach rozważamy encyklikę Jana Pawła II Redemptoris misio, adhoratcję Pawła VI Evangeli nuntiandi i najnowszy dokument papieża Franciszka Evangelii gaudium. 
AKM czynnie uczestniczy również w sympozjach i konferencjach naukowych oraz realizuje projekty naukowo-badawcze. Od lat bierzemy udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Dwa główne tematy podejmowane w ostatnim czasie przez Koło to: „Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych” oraz „Produkty ze sprawiedliwego handlu jako alternatywa dla produktów konwencjonalnych”. 
Animacja 
Animacja to dzielenie się zapałem misyjnym, przekazywanie wiedzy nt. działalności misyjnej Kościoła oraz rozbudzanie świadomości odpowiedzialności każdego ochrzczonego za głoszenie Ewangelii. Obejmuje to przede wszystkim potrzebę modlitwy o ofiarowania cierpienia w intencji misjonarzy i ludzi, do których Pan Bóg ich posyła. Podczas spotkań w duszpasterstwach akademickich, w szkołach i uczelniach wyższych dzielimy się swoim doświadczeniem zaangażowania misyjnego. Robimy to także podczas odwiedzin w parafiach. W czasie mszy św. przeprowadzamy kolorową procesję darów – niesiony jest cały świat, co staje się wymowne ze względu na oryginalne stroje uczestników procesji przywiezione z różnych kontynentów. 
Wśród naszego zaangażowania można wymienić także organizację obchodów Tygodnia Misyjnego czy Kongresu Misyjnego Dzieci. W 2009 r. AKM przygotował także warsztaty dla uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu. Młodzież z różnych państw europejskich miała wówczas okazję poznać zaangażowanie młodych Polaków w dzieło misyjne. W czasie Wielkiego Postu przeprowadzamy także rekolekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży. Członkowie Koła dzielą się wówczas swoją wiedzą, wiarą i zaangażowaniem. Takie świadectwo młodych dla młodych jest często bardziej wartościowe niż najlepiej prowadzone wykłady. 

AKM organizuje także akcję „Św. Mikołaj”, podczas której prezentuje dzieciom prawdziwą postać św. Mikołaja biskupa, a także akcję „Kolędnicy Misyjni”, kiedy to odwiedzamy instytucje kościelne. Ponadto w ramach akcji „Gwiazda Betlejemska” w Uroczystość Trzech Króli rozprowadzamy w parafiach przygotowane przez nas paczuszki z kredą i kadzidłem. Zebrane podczas akcji ofiary przeznaczane są na cele dobroczynne: na utrzymanie domów dziecka prowadzonych przez Siostry Elżbietanki w Ziemi Świętej oraz na zaadoptowane przez AKM troje dzieci z Wysp Zielonego Przylądka. 

Doświadczenia misyjne 

Jedną z form działalności AKM jest organizowanie tzw. doświadczeń misyjnych, dzięki którym członkowie Koła mogą na własnej skórze poznać warunki panujące w krajach misyjnych. Dotychczas udało się zrealizować kilka takich projektów. 
W 2007 r. grupa młodych ludzi wyjechała do Kazachstanu, by współorganizować spotkanie młodych z Azji Środkowej. Rok później 13 osób wyjechało do niewielkiego Afrykańskiego kraju – Republiki Zielonego Przylądka (Cabo Verde). Zadaniem uczestników wyjazdu była pomoc w organizacji i prowadzeniu letnich rekolekcji dla młodzieży. O tym pobycie powstała pierwsza polska książka o Wyspach Zielonego Przylądka („Czas spotkania”, Poznań 2009). 
Nawiązane tam znajomości oraz przyjaźnie zaowocowały następnym projektem, jakim było zaproszenie animatorów duszpasterstwa młodzieży z Cabo Verde do Polski. Był to czas wymiany doświadczeń, przenikania się kultur, zwyczajów i tradycji, a także dzielenia się wiarą i religijnością. 
Po 2 latach, w 2011 r. ponownie udaliśmy się na Cabo Verde. Od 2010 roku AKM organizuje doświadczenia misyjne w Jerozolimie w „Domu Pokoju”. W 2014 roku grupa studentów udała się do Kazachstanu, aby w parafii w Kellerowce zająć się remontem ochronki i pomocą w pracy z dziećmi i młodzieżą. Rok temu (2015) dwie studentki udały się do Etiopii, gdzie pomagały w ośrodku prowadzonym przez s. Misjonarki Miłości.

One thought on “AKM #MissionPossible

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *